Beach bar

Na predivnoj plaži kao iz probuđenog sna gdje se gnijezde bjeloglavi supovi naći ćete i svoje gnijezdo sreće gdje možete u veselju utažiti vašu žeđ i glad. Tu ćemo se pobrinuti da Vam sve želje budu ispunjene sa zadovoljstvom i osmjehom. dobar tek Vam želi osoblje ¨Pod Beli¨. Pridite falit nećete.

¨Beli ima ce celi svit nima¨

¨Beli ha quello che il mondo non ha¨

¨Beli have what the rest of the world don’t have¨