Samo tragači otkrivajuistinu, blago, sebe i svjetove.