POVRATAK BJELOGLAVIH SUPOVA

POVRATAK BJELOGLAVIH SUPOVA

Cilj projekta je da se uz uspostavu oporavilišta za bjeloglave supove obnovi školska zgrada u kojoj će se posjetiteljima pružiti edukativno-informacijski sadržaj. Rekonstrukcijom školske zgrade postići će se višenamjensko korištenje prostora u kojemu će se osim...

read more